Finestres de fusta
 
La ferramenta de la finestra amb aliatge d'acer i zinc, amb tractament color plata
 
Vidre de cambra de doble i triple vidre, per aconseguir valors tèrmics de Uw = 0,5 w/m2.ºK i d’atenuació acústica de Rw = 51dB (-1,-4)
 
Estructura del bastiment i part interior de la fulla amb vernís ecològic amb base aigua
 
Quatre gomes d’estanquitat per arribar a nivells d’atenuació acústica sense precedents Ca,tr 47dB
 
Clip de nylon de fixació entre la finestra de fusta i el revestiment d'alumini.
Manté una distància de 5mm de separació entre la fusta i l'alumini per permetre la circulació d'aire i la dilatació independent de cada material.
 
Gruix de la fulla de fusta variable segons model
 
Revestiment exterior d’alumini (qualsevol color RAL o anoditzat) o bronze. Linies totalment rectes.
 
Goma aïllant entre la fulla i el marc d'alumini
 
Model
Model 56R Bronze
Model Maxlight 92
Sistemes d'obertura

Practicable

Oscil·lobatent practicable

Corredisses elevadores

Corredisses plegable

Abatible

Basculant

Pivotant

Guillotina

Fixe

Formes

Trapezoidal

Punt rodó
No Disponible No Disponible No Disponible No Disponible No Disponible No Disponible