E10
Vista 3D Vista 2D Vista Interior Vista Exterior

Porticó | E10 | Exterior

Porticó exterior de fusta massissa tipus mallorquina amb lamel·la fixe inclinada que deixa passar la llum.
Estructura de porticó de fusta massissa de secció 65 mm x 45 mm.
Lama de 40 mm x 12 mm.
Fixació a la paret mitjançant golfos ò amb un marc perimetral a la llum de l’obra.
Envernissat amb vernís en base aigua per exteriors.

Acabats de fusta

Caract. tècniques

Opcions

Certificacions

 
Tancar
Practicable
Practicable plegable
Sistemes d'obertura possibles amb aquest model