E20
Vista 3D Vista 2D Vista Interior Vista Exterior

Porticó | E20 | Exterior

Porticó exterior de fusta massissa tipus mallorquina amb lamel·la mòbil.
Estructura del porticó de fusta massissa de secció 65 mm x 45 mm.
Lama de 40 mm x 12 mm.
Fixació a la paret mitjançant golfos ò amb un marc perimetral a la llum de l’obra.
Envernissat amb vernís en base aigua per exteriors.

Acabats de fusta

Caract. tècniques

Opcions

Certificacions

 
Tancar
Practicable lama mòbil
Practicable plegable
lama mòbil
Sistemes d'obertura possibles amb aquest model