E30
Vista 3D Vista 2D Vista Interior Vista Exterior

Porticó | E30 | Exterior

Porticó exterior de fusta massissa amb encadellat de delgues de secció 120 mm x 22 mm.
Estructura del reforç del porticó amb forma Z de 55 mm x 32 mm
Fixació a la paret mitjançant golfos directament a l’obra, ò fixació al marc perimetral de la finestra.
Envernissat amb vernís en base aigua per exteriors.

Acabats de fusta

Caract. tècniques

Opcions

Certificacions

 
Tancar
Practicable Z
Sistemes d'obertura possibles amb aquest model