I10
Vista 3D Vista 2D Vista Interior Vista Exterior

Porticó | I10 | Interior

Porticó interior de fusta massissa.
Estructura de porticó de fusta massissa de secció 70 mm x 30 mm.
Plafó rebaixat llis de 20 mm de gruix.
Fixació a la fulla de la finestra mitjançant frontises.
Envernissat amb vernís en base aigua per exteriors.

Acabats de fusta

Caract. tècniques

Opcions

Certificacions

 
Tancar
Practicable interior
Sistemes d'obertura possibles amb aquest model