B E11
Vista 3D
Vista Exterior

Porticó | B E11 | Exterior | Blindat

Porticó Exterior BLINDAT de fusta massissa tipus mallorquina i lamel·la fixa inclinada que deixa passar la llum.
Marc perimetral amb tubular extrusionat de ferro de secció 43x40mm i revestit de fusta massissa.
Fulla amb lamel·les de fusta de 43x12mm amb l’interior de platina de ferro de secció 30x5mm.
Tota la fusta envernissada amb vernís en base aigua per exterior.
Frontisses anti-intrusió d’acer inoxidable i cremona de tancament amb clau.
El marc es fixa directament a obra.

Acabats de fusta

Caract. tècniques

Certificacions

 
Tancar
Practicable
Practicable plegable
Sistemes d'obertura possibles amb aquest model