B E52
Vista 3D
Vista Exterior

Porticó | B E52 | Exterior | Blindat

Porticó Exterior BLINDAT de fusta massissa tipus mallorquina i lamel·les verticals fixes opaques.
Marc perimetral amb tubular extrusionat de ferro de secció 43x40mm i revestit de fusta massissa.
Fulla amb làmina de ferro de 2mm de gruix revestit amb encadellat de fusta massissa a les cos cares de 2cm de gruix.
Tota la fusta envernissada amb vernís en base aigua per exterior.
Frontisses anti-intrusió d’acer inoxidable i cremona de tancament amb clau. El marc es fixa directament a obra.

Acabats de fusta

Caract. tècniques

Certificacions

 
Tancar
Practicable
Practicable plegable
Sistemes d'obertura possibles amb aquest model