E11
Vista 3D Vista 2D Vista Interior Vista Exterior

Porticó | E11 | Exterior

Porticó exterior de fusta massissa tipus mallorquina amb lamel·la fixa inclinada que deixa passar la llum. Part inferior projectable.
Estructura de porticó de fusta massissa de secció 65 mm x 45 mm.
Lama de 40 mm x 12 mm.
Fixació a la paret mitjançant golfos ò amb un marc perimetral a la llum de l’obra.
Envernissat amb vernís en base aigua per exteriors.

Acabats de fusta

Caract. tècniques

Opcions

Certificacions

 
Tancar
Practicable
Corredís
Corredís plegables
Portico projectacble
Sistemes d'obertura possibles amb aquest model