92
Vista 3D Vista 2D Vista Interior Vista Exterior

Model 92

Finestra de fusta laminada amb gruix de fulla de 92mm de gruix.
Bastiment o marc de fusta laminada de 80 x 92mm de gruix.
Permet col.locar un vidre de fins a 50mm de gruix i 50dB d’atenuació acústica.

Permet aconseguir unes prestacions de:

CLASSE 4 permeabilitat a l'aire UNE-EN 12207
CLASSE 9A estanquitat a l'aigua UNE-EN 12208
CLASSE C5 resistència al vent UNE-EN 12210

CLASSE 3 durabilitat UNE-EN 12400

Rw = 50dB(A) Aïllament acústic
UNE-EN ISO 140-3


Uw = 0,7 w/m2.oK Aïllament tèrmic
UNE-EN ISO 12567-1

Acabats de fusta

Caract. tècniques

Opcions

Certificacions

 
Tancar
Practicable
Oscil·lobatent practicable
Corredisses plegable
Corredisses elevadores
Abatible
Basculant
Pivotant
Guillotina
Fixe
Formes
Trapezoidal
Punt rodó
Sistemes d'obertura possibles amb aquest model