Maxlight 92
Vista Interior Vista Exterior

Model Maxlight 92

Finestra de fulla totalment oculta.
Més superfície de vidre i de llum.
Permet col·locar un vidre de fins a 52mm de gruix i 51dB d’atenuació acústica.

Permet aconseguir unes prestacions de:

CLASSE 4 permeabilitat a l'aire UNE-EN 12207
CLASSE 9A estanquitat a l'aigua UNE-EN 12208
CLASSE C5 resistència al vent UNE-EN 12210
CLASSE 3 durabilitat UNE-EN 12400

Rw = 51dB (-1,-4) Aïllament acústic
UNE-EN ISO 140-3

Uw = 0,5 w/m2.oK Aïllament tèrmic
UNE-EN ISO 12567-1

Acabats de fusta

Galeries d'imatges

Caract. tècniques

Opcions

Certificacions

 
Tancar
Practicable
Oscil·lobatent practicable
Corredisses plegable
Corredisses elevadores
Abatible
Basculant
Pivotant
Guillotina
Fixe
Formes
Trapezoidal
Punt rodó
Sistemes d'obertura possibles amb aquest model