69
Vista 3D Vista 2D Vista Interior Vista Exterior

Model 69

Finestra de fusta amb gruix de fulla massissa i laminada de 69 mm.
Bastiment ò marc de fusta amb gruix de 70 x 80 mm.
El perfil de fusta de 69 mm, suporta el vidre i la ferramenta.
Permet col.locar vidre de fins a 34 mm de gruix.

Permet aconseguir unes prestacions de:

CLASSE 4 permeabilitat a l'aire UNE-EN 12207
CLASSE 9A estanquitat a l'aigua UNE-EN 12208
CLASSE C5 resistència al vent UNE-EN 12210

CLASSE 3 durabilitat UNE-EN 12400

Rw = 42 dB
Aïllament Acústic

Uw = 1,1 w/m2.oK
Aïllament Tèrmic

Acabats de fusta

Caract. tècniques

Opcions

Certificacions

 
Tancar
Practicable
Oscil·lobatent practicable
Corredisses plegable
Corredisses elevadores
Abatible
Basculant
Pivotant
Guillotina
Fixe
Formes
Trapezoidal
Punt rodó
Sistemes d'obertura possibles amb aquest model